Persondata

Persondata


Politik om databehandling


Samson Gruppen ApS indsamler og opbevarer såkaldte almindelige personoplysninger, herunder oplysninger om navn, cpr. nr., adresse, stillingsbetegnelse, telefonnummer, e-mailadresse, mailkorrespondance, registreret virksomhedsnavn og cvr-nr.


Indsamling og opbevaring af personoplysninger:


Samson Gruppen indsamler og opbevarer data om dig som en nødvendig del af et kontraktforhold med dig, herunder ved ansættelse, salg til os eller ved køb af varer og ydelser hos os. 


De personoplysninger, som Samson Gruppen indsamler (registrerer), kommer fra dig selv eller din arbejdsgiver. Endvidere kan der fremkomme oplysninger fra 3. part, f.eks. i forbindelse med arbejdsskader, forsikringssager mm. Oplysningerne gemmes efter bestemmelserne i bogføringsloven.


Samson Gruppen indsamler, behandler og opbevarer (registrerer) kun de personoplysninger, der er nødvenlige.


Samson Gruppen sletter personoplysninger, når de ikke mere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til at de blev indhentet.


Hvis Samson Gruppen påtænker at behandle personoplysninger til formål, hvortil der ikke umiddelbart er lovgrundlag, vil Samson Gruppen indhente den enkeltes samtykke inden eventuel anvendelse.


Samson Gruppen videregiver personoplysninger til samarbejdspartnere, som f.eks. data-behandlere, revision. mm.  Samson Gruppen har databehandleraftaler med Samson Gruppens samarbejdspartnere, hvilket medfører at disse parter også overholder lovgivningen om personoplysninger. Hvis Samson Gruppen er retsligt forpligtet til at videregive personoplysninger f.eks. som led i indberetning til en myndighed, vil der ikke blive indhentet samtykke.


Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data Samson Gruppen behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad Samson Gruppen anvender dem til, hvor længe de opbevares, og hvem der modtager data om dig, i det omfang Samson Gruppen videregiver data.


Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet.


Du har ret til at gøre indsigelser mod Samson Gruppens behandling af dine personoplysninger. Hvis indsigelserne er berettiget sørger Samson Gruppen for at ophøre med behandlingen af dine personoplysninger.


Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig selv. Klage skal indgives til Datatilsynet, Borgergade 285, 1300 København K. Tlf. 33 19 32 00.Samson Gruppen A/S

Torebyvej 23B

4891 Toreby L

Telefon: 72 20 70 12

Email: mail@samsongruppen.dk